माझे लहानपणीचे वाचन

मी काही तसा पुस्तक खाणारा माणूस नव्हे. पुस्तके आवडायची पण त्यांचे वेड काही नव्हते. त्यामुळे माझे काही प्रचंड वगैरे वाचन … More

Osho – A Tsunami

(This article is my understanding of Osho, the philosopher. There are some aspects of his personal life which are controversial … More

ओशो – एक त्सुनामी

(हा माझ्या आकलनशक्तीनुसार लिहिलेला तत्वज्ञानी ओशो यांच्यावरील लेख आहे. मला कल्पना आहे की त्यांचे वैयक्तिक आयुष्य खूप वादळी आणि वादग्रस्त … More

आशा भोसले

मी २८ सप्टेंबरला माझा लतादीदी हा लेख प्रसिद्ध केला होता. बऱ्याच जणांनी मला असे बोलून दाखवले की मी काहीही म्हटले … More

First Foreign Trip

The largest exhibition for our printing industry has been Drupa (Internationale Messe Druck und Papier – a title soon shortened … More