Bucket List

The movie ‘The Bucket List‘ was released in 2007. It must have been released in India as well but I … More

मृत्यू सोहळा

!! मृत्यू !! या जगातील प्रत्येक मानवाला सगळ्यात जास्त भीती कशाची असेल तर ती मरणाची असते. आपल्या जवळच्या माणसाच्या मरणाने … More